Další služby IPP Consulting

IPP Consulting zajišťuje vedle komplexní poradenské dotační činnosti i další služby pro Vás.  Jedná se o:

 

  • Outsourcing mzdové a personální agendy
  • Projektové financování
  • Nabídka a správa nemovitostí
  • Bydlení pro studenty spolupráci s partnerem IPP4StudentHousing

Outsourcing mzdové a personální agendy

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme outsourcing mzdové a personální agendy, coby specializovanou službu směřující k Vašim úsporám. Zaručujeme vysokou kvalitu zpracování, praxe v oboru – 10 let.

Projektové financování

Co je to projektové financování?

Projektové financování je financování samostatného, za účelem realizace projektu založeného subjektu, často nazývaného jako SPV z anglického Special Purpose Vehicle. U takovéto účelově založené společnosti poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých bude splácen úvěr, a aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru.

Hlavní podmínky a kritéria realizace projektů

Principy projektového financování se dají uplatnit u malých a velkých projektů. Nicméně v případě kdy se jedná o financování bez postihu nebo s omezeným postihem na investory je nutné pečlivé vyhodnocení technické, smluvní i finanční stránky projektů, které pro svoji specifičnost je potřeba velmi často provádět ve spolupráci s kvalifikovanými poradci. Z toho vyplývá, že čistě projektový přístup je vhodný pro projekty s investičními náklady od cca 120 mil. Kč výše.

Proces přípravy financování

V celém procesu klademe velký důraz na přípravnou fázi. Po prvotním seznámení s projektem je klientovi bankou předložena indikativní nabídka se základními parametry financování, která nezávazně vymezí základní rámec podmínek pro poskytnutí finančních prostředků. V případě, že klient akceptuje podmínky indikativní nabídky, následuje příprava závazného úvěrového návrhu.

 

Nabídka a správa nemovitostí

Ve spolupráci s partnery nabízíme služby v oblasti správy a pronájmu nebytových prostor. Tyto nemovitosti lze rozčlenit dle jejich účelu na sklady, výrobní a montážní haly, kancelářské a prodejní prostory různých velikostí. Součástí strategie naší společnosti je rekonstrukce stávajících průmyslových objektů, včetně zvyšování kvalit správy služeb pro nájemce. Přizpůsobíme se Vašim potřebám – skladové, výrobní, kancelářské i prodejní prostory mohou být připraveny dle Vašich konkrétních požadavků. Nebytové prostory nabízíme prostřednictvím grantů a dotací za velmi výhodných finančních podmínek. Díky zkušenostem s granty a dotacemi tyto prostory dokážeme na míru vybavit potřebnými stroji, zařízeními, technologie za bezkonkurenční ceny.