Dotace pro podnikatelské subjekty od roku 2022

 

 

Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)  https://www.tacr.cz/program/program-trend/

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 40 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený

 

Úspora vody v podnicích (NPO)  https://narodni-plan-obnovy.cz/dotace/vyzva-uspora-vody-v-podnicich

Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

 • Otevřený do 30. 6. 2022

 

Zlepšení energetické účinnosti v podnicích - ENERG (Mod. Fond)

Dotace na podporu zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů také pro pražské podniky.

 • Otevřenýdo 31. 8. 2022

 

Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

Až 80% dotace pro poskytovatele internetu na vybudování vysokokapacitního připojení.

 • Otevřený

 

The Country for the Future

Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Otevřenýdo 5. 10. 2022

 

HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

 • Otevřený

 

POVEZ

Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřenýdo 1. 6. 2022

 

Program Doprava 2020+ (TAČR)

Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Otevřenýdo 15. 12. 2022

 

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.

 

 • Otevřenýdo 31. 12. 2023

 

Brownfieldy pro podnikatelské využití (NPO)

Jste město nebo obec a máte na svém území brownfieldy? Využijte dotaci na transformaci nevyužitých a zanedbaných nemovitostí zejména pro účely podnikání.

 • Otevřený

 

Odpočty na výzkum a vývoj

Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřenýdo 30. 6. 2022

 

Standardizovaná infrastruktura (NSA)

Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

 • Otevřenýdo 30. 9. 2022

 

Úspory energie ve veřejných budovách (OPŽP/NPO)

Dotace na renovace veřejných budov. Získejte až 50% dotaci na renovace, nákup fotovoltaických systémů nebo třeba výměnu zdroje tepla pro veřejné subjekty všech velikostí.

 • Otevřenýdo 30. 6. 2023

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie.

 • Otevřený

 

Investiční pobídky

Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřenýdo 30. 11. 2022

 

Úspory energie (OPTAK)

Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 6/2022

 

Digitální podnik (NPO)

S dotačním programem Digitální podnik nakoupíte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby.

 • Připravuje se v 5/2022

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (NPO)

Dotace na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) do 1MW, fotovoltaických systémů včetně akumulace energie.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Inovace (OPTAK)

Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 100 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje sezačátek v 10/2022

 

Aplikace (OPTAK)

Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje sezačátek v 11/2022

 

Cirkulární řešení v podnicích (NPO)

Až 40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

Elektromobilita pro veřejný sektor (NPO)

Z programu budou moci veřejné subjekty získat až 1 mil. Kč na pořízení vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem a dobíjecích stanic.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

Vysokorychlostní internet (OPTAK)

Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Technologie 4.0 (OPTAK)

Dotace na technologie. Dotace na high-tech vybavení. Až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Potenciál (OPTAK)

Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Smart grids (OPTAK)

Dotace na hmotný a nehmotný majetek. Až 500 mil. Kč na výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů pro velké podniky.

 • Připravuje sezačátek v 7/2022

 

Inovační vouchery

Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Proof of Concept (OPTAK)

Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Připravuje sezačátek v 7/2022

 

Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Úspory energie s EPC (OPTAK)

Dotace až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro projekty řešené pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting).

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Marketing (OPTAK)

Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

ICT a sdílené služby - Digitální podnik (OPTAK)

Dotace na nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy.

 • Připravuje sezačátek v 9/2022

 

Program TREND – Nováčci (TAČR)

Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Připravuje sezačátek v 1/2024

 

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov (Mod. Fond)

Program ENERGov poskytne dotace dotací na zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Připravuje sezačátek v 4/2022

 

Program ZÉTA (TAČR)

Získejte až 10 mil. Kč na projekt aplikovaného výzkumu. Program Zéta podporuje spolupráci podniků s mladými výzkumníky.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Program SIGMA (TAČR)

Dotace pro projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Program THÉTA (TAČR)

Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky. Získejte až 60% dotaci z programu THÉTA.

 • Připravuje sezačátek v 6/2022

 

Program Prostředí pro život (TAČR)

Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Nízkouhlíkové technologie (OPTAK)

Získejte dotaci na zpracování druhotných surovin a zavádění čistých zdrojů energie.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (OPTAK)

Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

Dotace podpoří vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie nebo změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ (Mod. Fond)

Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Připravuje sezačátek v 11/2022

 

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu - ENERG ETS (Mod. Fond)

Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Připravuje sezačátek v 1/2023

 

Nemovitosti (OPTAK)

Dotace na rekonstrukce průmyslových objektů. Až 70 mil. Kč na stavební práce pro malé a střední podniky.

 • Připravuje sezačátek v 10/2022

 

Digitální vysokokapacitní sítě II. (NPO)

Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022

 

Kybernetická bezpečnost (IROP)

Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

 • Připravuje sezačátek v 5/2022