Investiční pobídky

Investiční pobídky a dotace

Investiční pobídky mohou získat nově vzniklé i existující společnosti, čeští i zahraniční investoři.

Výrobní společnosti je mohou získat ve formě úplné či částečné slevy na dani z příjmů na období až deseti let spolu s podporou na vytvoření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci zaměstnanců (ve vybraných regionech).

 

Od poloviny roku 2012 je také možné získat investiční pobídky i v případě investic do založení či rozšíření center sdílených služeb nebo technologických center. Některé projekty mají také možnost čerpat podporu z fondů Evropské unie – například na uvádění inovovaných výrobků na trh, pro centra sdílených služeb, centra výzkumu či technologická a školicí centra.

 

Naše služby v oblasti investičních pobídek

  • Posouzení projektu a stanovení vhodného systému podpory.
  • Návrh pro strukturu investice.
  • Příprava žádosti o udělení investičních pobídek či o poskytnutí dotací z fondů EU.
  • Zajištění potřebných jednání se státními úřady.
  • Průběžné sledování a prověřování plnění podmínek  investičních pobídek či čerpání z fondů EU.
  • Cenné rady, jak dosáhnout souladu s legislativou v otázce daně z příjmů právnických osob u společností, které využívají investiční pobídky ve formě slevy na dani.
  • Asistence při kontrolách ze strany státních úřadů.