Služby

IPP Consulting zajišťuje komplexní poradenskou činnost, v rámci které se snaží zahrnout všechny oblasti zájmu svých klientů. Tito tak mají možnost svůj záměr řešit komplexně – tedy od nasměrování svého projektového záměru, přes jeho odbornou přípravu až po realizaci a udržitelnost projektu, případně přístupu k dalšímu rozvoji a inovacím projektu. Poskytovatel služeb tak poskytuje komplexní a profesionální poradenské služby a je tak hodnocen za skutečně odvedenou profesionální práci.

Příprava a nasměrování podnikatelského záměru

První nezbytnou operací vztahující se k dotacím, ale i jakýmkoliv jiným podnikatelským záměrům je ověření a vhodné nastavení plánovaného projektu. Součástí jde rovněž pomoc s nalezením vhodného dotačního titulu, případně další formy financování.

Zajištění potřebných podkladů pro realizaci projektu

Ať už plánujete projekt financovaný z dotačních prostředků nebo sháníte potřebnou dokumentaci pro projekt realizovaný z vlastních zdrojů, nabízíme Vám zajištění dokumentů od spolupracujících a především ověřených externích dodavatelů, konkrétně:

  • Energetický audit
  • Energetický průkaz
  • Projektová dokumentace
  • Znalecký posudek
  • Studie a koncepty
  • Vyhledání vhodných nemovitostí

Vypracování žádosti o dotaci

Stěžejní činností naší společnosti je vypracování žádosti o dotaci pro úspěšné schválení projektu. Poradenství zahrnuje veškeré dotační programy v ČR a rovněž nadnárodní/ rámcové programy administrovaní v Bruselu.

Realizace výběrového řízení

Po úspěšném schválení projektu přichází na řadu výběr dodavatele. V této fázi nabízíme služby, kdy pro Vás připravíme výběrové řízení v požadovaném režimu.

Předfinancování projektu

Zajištění předfinancování Vašeho úspěšného projektu podpořeného dotací. Pomůžeme Vám s vyřízením výhodného úvěru u partnerských finančních institucí, které počítají s dotačním režimem financováním, možným nesouladem a zpožděním vyplácených prostředků.

Realizace a monitoring

Pro profesionální průběh realizace projektu Vám nabídneme soubor profesionálních služeb projektových manažerů, kteří Vás provedou realizací a monitoringem projektu.

Krizový management

Jde o službu v případě, kdy projekt nerealizují proškolení zaměstnanci a v průběhu realizace se vyskytly nesrovnalosti nebo chyby, ať už ve výběrovém řízení, účetnictví nebo dodržení podmínek programu.

Pro tyto případy jsme připraveni vyslat do Vaší společnosti naše odborníky, kteří se na základě zkušeností s kontrolou a realizací projektů pokusí napravit vzniklou situaci, tak aby vzniklé škody byly co nejmenší a nedocházelo ke krácení dotace a případným problémům s finančním úřadem.

Dotační audit

Tato služba plně souvisí s krizovým managementem. Pokud realizujete projekt, ať už s pomocí poradenské agentury nebo vlastními silami, nabízíme revizi provedených úkonů tak aby následující kontrola ze strany donátorské agentury proběhla bez komplikací. Součástí této služby je především účast dotačního poradce při samotné kontrole.

Spolupráce

Jde nám o dlouhodobou vzájemně výhodnou spolupráci. Ctíme pravidlo: „nejprve práce a pak zábava“. Na počátku tak nepožadujeme žádnou fixní platbu. Naše služby poskytujeme na základě jasné mandantní smlouvy, která prokazatelně definuje poskytované služby a stanovuje odměnu poskytovateli služeb v okamžiku skutečného získání dotací. Za velmi rozumnou cenu jsme ochotni poskytnout i následný po projektový management, který nelze v případě dotací nikdy podceňovat.

Outsourcing mzdové a personální agendy

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme outsourcing mzdové a personální agendy, coby specializovanou službu směřující k Vašim úsporám. Zaručujeme vysokou kvalitu zpracování, praxe v oboru – 10 let.

Projektové financování

Co je to projektové financování?

Projektové financování je financování samostatného, za účelem realizace projektu založeného subjektu, často nazývaného jako SPV z anglického Special Purpose Vehicle. U takovéto účelově založené společnosti poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých bude splácen úvěr, a aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru.

Hlavní podmínky a kritéria realizace projektů

Principy projektového financování se dají uplatnit u malých a velkých projektů. Nicméně v případě kdy se jedná o financování bez postihu nebo s omezeným postihem na investory je nutné pečlivé vyhodnocení technické, smluvní i finanční stránky projektů, které pro svoji specifičnost je potřeba velmi často provádět ve spolupráci s kvalifikovanými poradci. Z toho vyplývá, že čistě projektový přístup je vhodný pro projekty s investičními náklady od cca 120 mil. Kč výše.

Proces přípravy financování

V celém procesu klademe velký důraz na přípravnou fázi. Po prvotním seznámení s projektem je klientovi bankou předložena indikativní nabídka se základními parametry financování, která nezávazně vymezí základní rámec podmínek pro poskytnutí finančních prostředků. V případě, že klient akceptuje podmínky indikativní nabídky, následuje příprava závazného úvěrového návrhu.

 

Nabídka a správa nemovitostí

Ve spolupráci s partnery nabízíme služby v oblasti správy a pronájmu nebytových prostor. Tyto nemovitosti lze rozčlenit dle jejich účelu na sklady, výrobní a montážní haly, kancelářské a prodejní prostory různých velikostí. Součástí strategie naší společnosti je rekonstrukce stávajících průmyslových objektů, včetně zvyšování kvalit správy služeb pro nájemce.

 

Přizpůsobíme se Vašim potřebám – skladové, výrobní, kancelářské i prodejní prostory mohou být připraveny dle Vašich konkrétních požadavků.

Nebytové prostory nabízíme prostřednictvím grantů a dotací za velmi výhodných finančních podmínek. Díky zkušenostem s granty a dotacemi tyto prostory dokážeme na míru vybavit potřebnými stroji, zařízeními, technologie za bezkonkurenční ceny.

 

Investice do konkrétních smysluplných projektů

 

Prostřednictvím našich prověřených zkušených partnerů nabízíme jedinečnou příležitost investovat do konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem růstu.